pdf document Åbn som .pdf
mailcenter.dk

Mailcenter.dk - servicevilkår

Oprettet og gældende fra: 16. nov. 2012

Når du bruger mailcenter.dk, accepterer du nedenstående vilkår. Læs dem derfor omhyggeligt.

Om mailcenter.dk

Mailcenter.dk er en mail- og webtjeneste der ejes, drives og hostes af undertegnede. Tjenesten stilles gratis til rådighed for personer, der har relationer til undertegnede og den kan frit benyttes af disse, såfremt gældende lovgivning og nedenstående servicevilkår & programpolitikker overholdes.

Servicen stiles til rådighed for brugerne i det omfang det er muligt. Da servicen er afhængig af software, hardware og Internetforbindelser leveret af 3. part, kan undertegnede ikke give nogen oppetidsgaranti, men til enhver tid bestræbe sig på at tjenesten er tilgængelig så meget som muligt. I tilfælde af planlagte servicevinduer der medfører afbrydelser af tjenesten, forpligter undertegnede sig til at udsende driftsudmeldinger via mail, således at brugerne bliver varslet i rimmlig tid.

Nedenstående servicevilkår og programpolitikker kan til enhver tid ændres af undertegnede. I så fald, vil du blive orienteret pr. mail. De til enhver tid gældende servicevilkår & programpolitikker for mailcenter.dk kan også læses her: http://mailcenter.dk/vilkaar.htm.

Brug af mailcenter.dk

For at anvende mailcenter.dk skal du have oprettet en personlig konto. Denne konto oprettes, tildeles og administreres af undertegnede. I den forbindelse er der brug for at få oplyst visse personlige oplysninger så som navn, adresse og telefonnummer m.v.

Som udgangspunkt oprettes der en konto med en diskkvote på 1GB, hvor det er muligt at sende og modtage mails på max. 50MB med vedhæftede filer på max. 20MB.

Enhver konto tildelt af mailcenter.dk er personlig og må kun benyttes af personen selv, dennes familie og/eller virksomhed. Du må ikke videregive, sælge eller på anden måde dele din mailcenter.dk konto med 3. person.

Du må ikke misbruge mailcenter.dk. Du må kun benytte mailcenter.dk i henhold til gældende lovgivning. Undertegnede kan suspendere mailcenter.dk eller gøre tjenesten utilgængelig for dig, såfremt gældende lovgivning, servicevilkår & programpolitikker ikke overholdes.

Via mailcenter.dk kan du modtage indhold, som ikke tilhører undertegnede. Ansvaret for dette indhold påhviler alene den, som har afsendt det, eller på anden vis gjort det tilgængeligt for dig. Undertegnede kan på ingen måde gøres ansvarlig for indhold som sendes, modtages gøres tilgængelig via mailcenter.dk med mindre det naturligvis er afsendt af eller gjort tilgængelig af undertegnede. Det er nemlig ikke teknisk muligt at gennemgå indhold for at afgøre, om det er ulovligt, men der er integreret et spamfilter, for at filtrere spam baseret på indholdsmatchende regler. Undertegnede kan dermed fjerne eller afvise at vise indhold, hvis det med rimelighed kan antages, at indholdet er ulovligt, eller at det overtræder gældende programpolitikker.

Når du bruger mailcenter.dk, accepterer du, at modtage servicemeddelelser, driftsudmeldinger, administrative meddelelser og andre oplysninger fra mailcenter.dk.

Beskyttelse af personlige oplysninger vedr. din mailcenter.dk konto!

Som udgangspunkt videregiver mailcenter.dk ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, som ikke har noget med mailcenter.dk at gøre. Dog vil der i visse situationer kunne videregives personlige oplysninger til politiet.

Hvis du opdager, at din konto eller adgangskode er brugt uden dit samtykke, bedes du derfor straks kontakte undertegnede.

Ændringer eller ophør af mailcenter.dk

Undertegnede forbeholder sig retten til at ændre, forbedre og afbryde mailcenter.dk herunder opsætte diskkvoter, fastlægge båndbredde, afholde servicevinduer mv.

Du kan til hver en tid stoppe med at bruge mailcenter.dk. du skal blot kontakte undertegnede, hvorefter din konto vil blive nedlagt og slettet. Opsiger undertegnede din konto, vil det ske med minimum 1 måneds varsel med mindre, der har fundet et misbrug sted.

Garantier og ansvarsfraskrivelser

Mailcenter.dk skal betragtes som en tjeneste til udveksling af mail. Der tages derfor ikke backup af serveren, hvilket kan medføre tab af data.

I det omfang loven tillader det, kan undertegnede ikke gøres ansvarlig for tab af data, herunder mails med tilhørerende vedhæftede filer, adressekartoteker m.v.

Undertegnede kan ej heller gøres ansvarlig for tab af fortjeneste, indtjening og andre økonomiske tab, der er afledt af tab af data, forsinket levering af data eller afbrydelser af mailtjenesten.

Mailcenter.dk - programpolitikker

Din brug af mailcenter.dk er underlagt disse programpolitikker, som har til formål at opretholde mailcenter.dk’s kvalitet og gode omdømme. Hvis der på noget tidspunkt efter skøn vurderes, at du bryder mailcenter.dk’s politikker, advares du eller din konto suspenderes eller opsiges.

Forbudte handlinger

Ud over (og/eller som eksempler på) de overtrædelser, der er beskrevet under servicevilkårene, må brugere ikke:

 • Generere eller fremme uønskede kommercielle e-mails ("spam"). Sådanne aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til
  • afsendelse af e-mails i strid med CAN-SPAM-lovgivningen eller enhver anden gældende anti-spam-lovgivning
  • efterligning af eller udgiven sig for en anden person eller hans, hendes eller dennes e-mailadresse eller oprettelse af falske konti med det formål at sende spam
  • afsendelse af uautoriserede e-mails via åbne tredjepartsservere
  • afsendelse af e-mails til brugere, som har anmodet om at blive fjernet fra en adresseliste
  • afsendelse af uønskede e-mails til mange e-mailadresser tilhørende enkeltpersoner og/eller juridiske enheder, som du ikke har nogen forudgående relation til.
 • Sende, uploade, distribuere eller udbrede eller tilbyde at foretage disse handlinger i forbindelse med enhver form for indhold, som kan være ulovligt, ærekrænkende, chikanerende, af grov karakter, svigagtigt, uanstændigt eller på anden måde stødende
 • Bevidst distribuere virusser, orme, fejl, trojanske heste, beskadigede filer, hoaxes eller andre elementer af destruktiv eller svigagtig karakter
 • Udføre eller videresende pyramidespil og lignende
 • Udsende indhold, som kan være skadeligt for mindreårige
 • Udgive sig for en anden person (ved hjælp af en e-mailadresse eller på anden måde) eller på anden måde videregive vildledende oplysninger om sig selv eller kilden til en e-mail
 • Ulovligt udsende en anden persons immaterielle rettighed eller andre beskyttede oplysninger uden ejerens eller licenshaverens tilladelse
 • Bruge mailcenter.dk til at krænke andres juridiske rettigheder (f.eks. rettigheder vedrørende beskyttelse og offentliggørelse af personlige oplysninger)
 • Fremme eller tilskynde til ulovlige aktiviteter
 • Forstyrre andre mailcenter.dk-brugeres anvendelse af tjenesten
 • Bruge mailcenter.dk i forbindelse med ulovlig peer-to-peer-fildeling

Sikkerhed

Du skal straks underrette undertegnede om ethvert brud på sikkerheden, der relaterer sig til mailcenter.dk, herunder, uden dog at være begrænset til, uautoriseret brug af din adgangskode eller konto. Som en hjælp til at beskytte din adgangskode eller konto bedes du logge ud af din konto efter hver session.

Spørgsmål og/eller kommentarer til ovenstående servicevilkår og programpolitikker kan rettes til undertegnede.

God fornøjelse med mailcenter.dk.

Med venlig hilsenCarsten Peter Sletting Brændgaard
Gartnervænget 31
DK-9760 Vrå


Copyright© Carsten Brændgaard den 21-01-2016.

mailcenter.dk/vilkaar